Select Page

Со тимска работа Националната галерија на Македонија стана вистински храм на уметноста

Со тимска работа Националната галерија на Македонија стана вистински храм на уметноста
Напис
Автор: Тони Димков; изјави: Дита Старова Ќерими, Таки Фити

Објавен на mkd.mk
19.01.2019

(more…)

Адем Кастрати / Adem Kastrati

Адем Кастрати / Adem Kastrati
Ретроспективна изложба / Expozitë retrospektive / Retrospective exhibition
Tекст: Миџаит Положани, Дита Старова Ќерими / Tekst / Text: Mixhait Pollozhani, Dita Starova Qerimi

НУ НГМ – Даут пашин амам, Скопје / IK GKM – Daut Pashin Hamami, Shkup / NI NGM – Daut Pasha Hamam, Skopje
Отворање / Opening: 19.06.2018

(more…)

Му ги тргавме сликите од пред очи, оти од многу енергија црташе врз готови дела, вели Симон Шемов за вујко му Петар Мазев

Му ги тргавме сликите од пред очи, оти од многу енергија црташе врз готови дела, вели Симон Шемов за вујко му Петар Мазев
Напис
Автор: Б. Нестороска; изјави: Симон Шемов

Објавен на sdk.mk
21.01.2018

(more…)

Петар Мазев, 90 години од раѓање / Petar Mazev, 90 Years Since Birth

Петар Мазев, 90 години од раѓање / Petar Mazev, 90 Years Since Birth
Ретроспективна изложба и монографија / Retrospective exhibition and monograph
Организација на изложбата: Маја Неделкоска Брзанова, Татјана Бундалевска / Organization of the exhibition: Маја Nedelkoska Brzanova, Tatjana Bundalevska

Национална галерија на Македонија – Даут пашин амам, Скопје / National Gallery of Macedonia – Daut Pasha Hamam, Skopje
Отворање / Opening: 02.11.2017

(more…)

Метаморфози на линијата / Metamorphoses de la ligne / Metamorphoses of the Line

Метаморфози на линијата / Metamorphoses de la ligne / Metamorphoses of the Line
Ретроспективна изложба; монографија / Exposition rétrospective; monographie / Retrospective exhibition; monograph
Eвгенија Демниевска / Evgenija Demnievska

НУ НГМ – Чифте амам, Скопје / IN GNM –  Hammam Tchifté, Skopje / NI NGM – Chifte Hamam, Skopje
05 – 29.10.2017
(more…)