Select Page

Лажни пророци

Лажни пророци 
Акција во јавен простор (дел од серијата „Протестни изведби”)
Автори: Свирачиња

Скопје
Објавено онлајн на 12.06.2016

(more…)