Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Во уметноста нема лажење

Во уметноста нема лажење

Интервју со Искра Димитрова

Разговарал: Зоран Бојаровски

Објавено во Форум, Скопје

16.06.2000

 

(more…)

Radiations: Macedonian Contemporary Art

Radiations: Macedonian Contemporary Art
Group exhibition
Curator: Sonja Abadzieva
Organizers: Museum of Contemporary Art Skopje and The Japan Foundation

The Japan Foundation Forum, Tokio
07.03 – 04.04.2000

(more…)