Select Page

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Geometrije

Geometrije
Grupna izložba

Muzej na sovremenata umetnost, Skopje (27.04 – 18.05.1990), Muzej savremene umetnosti, Beograd (25.05 – 10.06.1990), Galerija Likovni susret, Subotica (15.06 – 01.07.1990), Umetnostna galerija, Maribor (17.08 – 02.09.1990), Galerija Koprivnica, Koprivnica ( 07 -23.09.1990), Moderna galerija, Ljubljana (12 -28.10.1990), Moderna galerija, Rijeka (02 -18.11.1990), Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb (23.11 – 09.12.1990), Umjetnička galerija BIH, Sarajevo (14.12 – 30.12.1990

(more…)

I југословенско триенале „Екологија и уметност“

I југословенско триенале „Екологија и уметност“
Осврт (кон Првото југословенско триенале „Екологија и уметност“, Марибор, ноември – декември 1980)

Автор: Владимир Величковски

 

Објавен во Ликовна уметност бр.7 (стр.91-94), Скопје

1980

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (од основањето на Друштвото на историчарите на уметноста во јуни 1971, до 15 ноември 1973)
Хронологија

Автор: Соња Д. Абаџиевa

 

Објавен во Ликовна уметност бр.1 (стр.47-59), Скопје
1973

(more…)