Select Page

Томислав Крмов / Tomislav Krmov

Томислав Крмов / Tomislav Krmov
Самостојна изложба – 40 години творештво / Solo exhibition – 40 years of creativity

Музеј на град Кратово / Museum of the town Kratovo
Jуни 2002 / June 2002

(more…)

Детска ликовна колонија: „Кратово ’98“: Старата архитектура – ликовна инспирација

Детска ликовна колонија: „Кратово ’98“: Старата архитектура – ликовна инспирација
Напис
Автор: Н. П. ; изјава: Александар Јанкулоски Цане

Објавен во Нова Македонија, Скопје
27.10.1998

(more…)