Select Page

Своја поетика

Своја поетика
Осврт (кон случувањата во 1986 год.)

Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавен во Комунист, Скопје
29.12.1986

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (од основањето на Друштвото на историчарите на уметноста во јуни 1971, до 15 ноември 1973)
Хронологија

Автор: Соња Д. Абаџиевa

 

Објавен во Ликовна уметност бр.1 (стр.47-59), Скопје
1973

(more…)