Select Page

МБА

МБА
Изложба
Уметници: Маријета Сидовски, Ибрахим Беди и Ангел Коруновски
Текст: Гоце Божурски

Дом на културата „Драги Тозија“, Ресен
14 – 25 декември 2009

(more…)

Гоце Божурски / Goce Bozurski

Гоце Божурски / Goce Bozurski
Самостојна изложба / Exposition personnelle

 

Дом на култура „Драги Тозија“, Ресен / Centre de culture “Dragi Tozija”, Resen
Септември 2009 / Septembre 2009

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)