Select Page

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Улогата и значењето на групата „Мугри“ за современата ликовна уметност во Македонија

Улогата и значењето на групата „Мугри“ за современата ликовна уметност во Македонија
Студија

Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр.62-70), Скопје

1977

 

(more…)