Select Page

Со тимска работа Националната галерија на Македонија стана вистински храм на уметноста

Со тимска работа Националната галерија на Македонија стана вистински храм на уметноста
Напис
Автор: Тони Димков; изјави: Дита Старова Ќерими, Таки Фити

Објавен на mkd.mk
19.01.2019

(more…)

Националната галерија пред 70 години имала 34.000 посетители – Првите документи за основањето изложени во Даут пашиниот амам за јубилејот

Националната галерија пред 70 години имала 34.000 посетители – првите документи за основањето изложени во Даут-пашин амам за јубилејот
Напис
Автор: Б. Нестороска; изјави: Славица Алексоска
Објавен на Сакам да кажам, Скопје
05.12.2018
(more…)

Адем Кастрати / Adem Kastrati

Адем Кастрати / Adem Kastrati
Ретроспективна изложба / Expozitë retrospektive / Retrospective exhibition
Tекст: Миџаит Положани, Дита Старова Ќерими / Tekst / Text: Mixhait Pollozhani, Dita Starova Qerimi

НУ НГМ – Даут пашин амам, Скопје / IK GKM – Daut Pashin Hamami, Shkup / NI NGM – Daut Pasha Hamam, Skopje
Отворање / Opening: 19.06.2018

(more…)

Му ги тргавме сликите од пред очи, оти од многу енергија црташе врз готови дела, вели Симон Шемов за вујко му Петар Мазев

Му ги тргавме сликите од пред очи, оти од многу енергија црташе врз готови дела, вели Симон Шемов за вујко му Петар Мазев
Напис
Автор: Б. Нестороска; изјави: Симон Шемов

Објавен на sdk.mk
21.01.2018

(more…)