Select Page

Трајко Тошевски

Трајко Тошевски

Самостојна изложба

НУ Музеј, Куманово

Датум – непознат (во периодот од 1999 до 2003)

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Си Ју Си Ми / See You See Me

Си Ју Си Ми / See You See Me

Партиципативен проект, самостојна изложба и публикација (1998-2001) / Participatory project, solo exhibition and publication (1998-2001)

Роберт Јанкулоски / Robert Jankuloski

Самостојна изложба: CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / Solo exhibition: CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje

Отворање / Opening: 27.10.1998

(more…)

Големото стакло бр. 12-13 / The Large Glass N° 12-13

Големото стакло бр. 12-13 / The Large Glass N° 12-13
Списание за визуелни уметности / Art Magazine

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjieva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2000 – 2001

(more…)

Владини пакетчиња за дисидентите

Владини пакетчиња за дисидентите
Напис

Автор: М. Петревска; изјави: Ганка Самоиловска Цветанова, Зоран Петровски, Емил Алексиев, Димитар Станковски

Објавено во Македонија денес, Скопје
28.12.2000
(more…)

Исценирање на автентичноста / Inszenieurung der Authentizität

Исценирање на автентичноста / Inszenieurung der Authentizität

Самостојна изложба / Einzelausstellung

Елфи Фрелих / Elfi Frölich

Текст: Уте Ескилдсен / Text: Ute Eskildsen

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum fur zeitgenossische kunst, Skopje

22.12.2000 – 22.01.2001

(more…)

Тик так, тик так

Тик так, тик так
Напис
Автор: Софија Ѓуровска, изјави: Ли Кокс, Кевин Хендерсон, Александар Здравковски, Никола Велков, Стефан Шашков,
Објавен во Нова Македонија, Скопје
19.12.2000

(more…)

Вообличување на времето

Вообличување на времето
Осврт кон изложбата Тик Так Ток во МСУ Скопје

Автор: Ана Франговска

Објавен во Утрински весник, Скопје

19.12.2000

(more…)