Select Page

Метаморфози

Метаморфози
Самостојна изложба
Сашо Алушевски

КЦ „Свилара“, Нови Сад
29.12.2019
(more…)

Метаморфози / Metamorphosis

Метаморфози / Metamorphosis
Самостојна изложба, промоција на книга и танцов перформанс / Solo exhibition, book promotion and dance performance

„Кино Култура“ – простор за современи изведувачки уметности и современа култура, Скопје / Kino Kultura – space for contemporary performing arts and contemporary culture, Skopje
05.12.2019
(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности
Хронологија

Автор: Слободанка Парлиќ-Баришиќ и  Љубица Дамјановска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр.79-85), Скопје

1974

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (од основањето на Друштвото на историчарите на уметноста во јуни 1971, до 15 ноември 1973)
Хронологија

Автор: Соња Д. Абаџиевa

 

Објавен во Ликовна уметност бр.1 (стр.47-59), Скопје
1973

(more…)