Select Page

Avanti grafika! drugič / Avanti Graphic! #2
Skupinska razstava / Group exhibition

Besedila / Texts: Zora Stančić, Mojca Zlokarnik, Breda Škrajnec

>>> Vlado Gjoreski

Galerija DLUL, Ljubljana / Gallery DLUL, Ljubljana

15.06 – 07.07.2019

 

Katalog / Catalogue: PDF sl/eng

 

слични содржини ☟☟☟☟