Select Page

16. Графичка изложба на ДЛУМ

Групна изложба

НУБ „Климент Охридски“, Скопје (09 – 25.05.1985)

Завод и музеј Штип (јуни 1985), Уметничка галерија Куманово (јуни 1985)

 

Учесници: Анастасов Родољуб, Беќаровски Насо, Биков Драган, Блажевски Трајче, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Глигорова Суза Илинка, Димчевски Трајче, Дончевски Мирко, Ивановски Менде Методија, Јакимовски Зоран, Костов Васил, Крмов Томислав, Кузмановски Павле, Милјаноски Доне, Наумовски Вангел, Перчинков Душан, Силјановски Симеон, Струмениковски Ранко, Ташковски Васко, Тренковски Лок Славко, Филиповски Ацо, Цветков Венко, Чауле Виолета, Чемерски Глигор, Чулаковски Џото Ѓорѓи

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

слични содржини ☟☟☟☟