Select Page

13 Тиквешки ликовни уметници
Групна изложба

Текст: Глигор Чемерски

Уметничка галерија, Куманово
24.09 – 07.10.1993

 

Учесници: Ангелова Невенка, Ангеловски Киро, Баснарков Никола, Глигорова Суза Илинка, Мазев Константин, Мазев Петар, Мицев Станко, Мукаетов Глигор, Наневски Петре, Соколов Ристо, Темкова Ана, Чемерски Глигор, Шемов Симон

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟