Select Page

Јордан Ерчевиќ
Самостојна изложба

Текст: Слободан Лазаревиќ

Центар за култура и информации, Скопје

22.06 – 06.07.1981

 

Каталог: PDF мк

 

слични содржини ☟☟☟☟