Select Page

Јовица Поповски
Самостојна изложба

Текст: Тане Атанасовски Гарски

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
20.03 – 01.04.1981

 

Каталог: PDF mk

Покана: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟