Select Page

Јовица Поповски
Самостојна изложба

Текст: H. W. Janson, Јовица Поповски
Портрет од Ана Темкова

Уметничка галерија, Куманово

Април 1997

 

 

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟