Select Page

Што после човекот?
Рецензија на изложбата „Од семејството″ на Љубомир Милошески, Дом на културата „Браќа Миладиновци″ Струга, август 2003

Автор: Маја Чанкуловска

Објавена во Студентски збор, Скопје

01.10.2003

 

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)


слични содржини ☟☟☟☟