Select Page

Чудна шума / The Peculiar Forest
Самостојна изложба / Solo exhibition

Емилија Божиновска / Emilija Bozinovska

Текст: Конча Пиркоска / Text: Konca Pirkoska

 

Отворено графичко студио, Скопје / Open Graphic Art Studio, Skopje

15.11.2001

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

слични содржини ☟☟☟☟