Select Page

Цртеж – ДЛУМ ’85
Групна изложба
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
Отворање: 6 март 1986

 

Покана: PDF mk