Select Page

Христина Иваноска / Hristina Ivanoska
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska

Отворено графичко студио, Скопје / Open Graphic Art Studio, Skopje
29.03.2001

 

Каталог и покана / Catalogue and invitation: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)


слични содржини ☟☟☟☟