Select Page

Филип Ѓорѓиев
Самостојна изложба
Текст: Златко Теодосиевски

Центар за култура и информации, Скопје
14 – 26 ноември 1983

 

Каталог: PDF мк

 

слични содржини ☟☟☟☟