Select Page

Урамнотежено(ст) и инвентивно(ст)
Рецензија кон ретроспективната изложба на графики и цртежи, 1975-1997 на Димче Николов, МСУ Скопје, 2008
Автор: Владимир Величковски
Објавен во Вечер, Скопје
30.11.2008

 

PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟