Select Page

Трајче Јанчевски
Самостојна изложба

Текст: Антоние Николовски

 

 

Уметничка галерија, Куманово

21.09 – 8.10.1984

 

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟