Select Page

Тони Чатлески
Самостојна изложба

Текст: Т. Крстески

 

 

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
15 април 2010

 

Каталог: PDF mk