Select Page

Техно Шаман

Перформанс на групата „Елементи”

 

Уметничка галерија, Битола

01.05.1996

 

Каталог (Од архивата на Христова Лиљана): PDF mk

Видео документација ☟

 

слични содржини ☟☟☟☟