Select Page

Стојан Размовски
Самостојна изложба

Центар за култура и информации, Скопје; Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола; Уметничка галерија, Куманово; Дом на културата, Тетово; Дом на културата, Штип; Дом на културата, Охрид; Дом на културата, Струга
1980

 

Текст: Чијана Пагани Паолино

Каталог: PDF mk

Покана [Куманово, отворање: 24 октомври 1980]: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟