Select Page

Средба со самиот себеси
Интервју со Велимир Жерновски

Разговарал: Тони Димков

Објавено во Life магазин, Скопје

Февруари 2011

 

 

Интервју: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟