Select Page

Современо македонско сликарство
Групна изложба

Текст: Гоце Јакимовски

Уметничка галерија, Куманово
Јули – август 1988

 

 

 

Учесници: Аврамовски Драгутин Гуте, Аврамовски Момчило, Величковски Владимир (р.1936), Велков Иван, Видимче Пецо, Владимирски Томо, Дончевски Мирко, Ѓорѓиев Пљум Петар, Ѓорѓиевски Ванчо, Ефремов Кирил, Јакимовски Зоран, Јанчевски Трајче, Калчевски Ристо, Караџа Киро, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Крмов Томислав, Кукуњавски Борис, Малиданов Димитар, Малинковска Зага, Манев Свето, Мартиноски Никола, Матевски Ѓоко, Милјаноски Доне, Муфтински Трајко, Оцепек Милиќ Иван, Павловски Таки, Перчинков Душан, Перчинковски Бранко, Петровски Моцо Момчило, Поповски Јовица, Реџаи Исени, Ристески Александар, Станковиќ Верољуб, Темкова Ана, Тошевски Трајко, Траиковски Борислав, Филиповски Александар, Франговски Нове, Чемерски Глигор, Чулаковски Џото Ѓорѓи, Шемов Симон, Шијак Томо, Шулајковски Теофил

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟