Select Page

Сликар на македонското поднебје: Вангел Коџоман 1904-­2004
Напис

Автор: Александар Димовски

 

Објавен во Утрински весник бр.1587
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Напис: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟