Select Page

Сликарите го губат градскиот изложбен простор
Напис
Автор: Весна И. Илиевска: изјави: Сергеј Андреевски, Љубица Kондијанова, Александар Станкоски

Објавен на dnevnik.mk
13.08.2013

 

Напис: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟