Select Page

Славчо Соколовски

Самостојна изложба

Текст: Небојша Вилиќ

Дом на културата „Марко Цепенков“, Прилеп

11 – 25.04.1998

 

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

слични содржини ☟☟☟☟