Select Page

Ситна пластика – Трета традиционална изложба
Групна изложба

Текст: Менка Карапашовска

Уметничка галерија, Скопје

7 – 28 октомври 1981

 

Автори: Абдарманов Коста, Андонова Македонка, Андреевски Томе, Анѓушев Пано, Арнаудов Симеон, Ивановски Карадаре Александар, Лафазановски Илија, Маневски Стефан, Митриќески Боро, Мусовиќ Богдан, Нацевски Ангеле, Николоски Борис, Попоски Дада Драган, Светиева Анета, Славковски Крсто, Смилков Александар, Трајановски Димитар, Хаџи Бошков Петар, Шентевски Никола

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟