Select Page

Синтеза на времето, човекот и материјата

Интервју со Петар Хаџи Бошков

Автор: Н. Митревска

 

Објавено во Нова Македонија, Скопје

21.11.1971

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата

 

слични содржини ☟☟☟☟