Select Page

Симон Узуновски
Самостојна изложба

Текст: Зоран Петровски

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
Април 1984

 

Каталог: PDF mk

Видео документација ☟

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)
 

>>> Линк до освртот на Владимир Величковски

 

слични содржини ☟☟☟☟