Select Page

Симонида Филиповска Китановска
Самостојна изложба

Уметничка галерија, Куманово
17 јули – 2 август 1990

 

 

Каталог: PDF мк

 

слични содржини ☟☟☟☟