Select Page

„Религија и современо сликарство”

Интервју со Климе Коробар

Разговарал: Дејан Трајкоски

Објавено во Вечер, Скопје

11.03.2006

 

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

слични содржини ☟☟☟☟