Select Page

Пресек 2003
Групна изложба

Учесници: Антони Мазневски, Жанета Вангели, Група Елементи, Игор Тошевски, Искра Димитрова, Моника Мотеска
Текстови: Билјана Исијанин, Небојша Вилиќ
Организација: ЦСЈУ Елементи

Завод и музеј Битола
20 – 30.09.2003

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

слични содржини ☟☟☟☟