Select Page

Полн живот и архаизам
Рецензија кон изложбата на Александар Ивановски – Карадаре, Мала станиица – Скопје, 2008
Автор: Владимир Величковски

Објавена во Вечер, Скопје
07.05.2008

 

PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟