Select Page

Поинаквата реалност на гумното
Интервју со Сергеј Андреевски

Автор: Тони Димков

 

Објавено во Life магазин, Скопје

Октомври 2010

 

Интервју: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟