Select Page

Патина на времето / Patina of the time
Самостојна изложба / Solo exhibition

Маргарита Киселичка / Margarita Kiselicka

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
Јули 2000 / July 2000

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

слични содржини ☟☟☟☟