Select Page

Павле Кузманоски / Pavle Kuzmanoski
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Жарко Н. Този / Text: Zarko N. Tozi

Уметничка галерија, Скопје; Центар за информирање „Полог“, Тетово / Art Gallery, Skopje; Center for information “Polog”, Tetovo
1983

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

слични содржини ☟☟☟☟