Select Page

Опасни врски: уметност на нашето време после ’85
Групна изложба

Музеј на современата уметност, Скопје
12 Април 2002

 

Автор на проектот: Лилјана Неделковска

Текстови: Лилјана Неделковска, Марика Бочварова Плавевска, Зоран Петровски, Алексоска Бачева Захаринка

Учесници: Томе Аџиевски, Антони Мазневски, Благоја Маневски, Станко Павлески, Исмет Рамиќевиќ, Јован Шумковски

Покана: PDF мк (Од архивата на Вилиќ Небојша)

Каталог: PDF мк

 

слични содржини ☟☟☟☟