Select Page

Од идеја до реализација

Самостојна изложба

Борис Николовски

 

Уметничка галерија, Скопје

1979

 

Автор на педговорот: не е наведен

Каталог (верзија 1): PDF mk

Каталог (верзија 2): PDF mk

(Постојат две идентични верзии на каталогот, но во едната е наведена Фабриката за стакло и стаклена волна, а во втората – Металски завод Тито)

 

слични содржини ☟☟☟☟