Select Page

Нове Франговски
Самостојна изложба

Текст: Димитар Кондовски

Уметничка галерија, Скопје
15 – 30 април 1971

 

Каталог: PDF мк

 

слични содржини ☟☟☟☟