Select Page

НОБ и револуцијата
Групна изложба (од ликовните дела од колекцијата на збратимената ликовна колонија „Прохор Пчињски“)

Организација: Дом на ЈНА, Скопје; Уметничка галерија, Куманово

 

 

Дом на ЈНА, Скопје
20 април 1989

 

Каталог: PDF mk

 

слични содржини ☟☟☟☟