Select Page

Никола Наневски / Nikola Nanevski
Самостојна изложба / Solo exhibition
Културно-информативен центар Скопје / Cultural Information Center, Skopje
2003

 

Текст: Никола Наневски / Texts: Nikola Nanevski

Каталог / Catalogue: PDF mk/en

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

слични содржини ☟☟☟☟