Select Page

Никола Мартиноски

Монографија

Борис Петковски

 

Издавач: Култура, Скопје

1982

 

Ликовно обликување: Нико Този
Фотографии: Благоја Дрнков, Раде Милисављевиќ, Лепа Хаџи Димова
Превод на англиски: Драги Михајловски

 

Монографија: PDF mk (61 MB)

 

 

>>>Линк до освртот на Цветан Грозданов

>>>Линк до освртот на Антоние Николоски

 

 

слични содржини ☟☟☟☟