Select Page

Низ Радика
Самостојна изложба

Тома Владимирски

Уметничка галерија, Скопје
1 – 14 октомври 1970

 

Каталог: PDF mk

Покана (Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо): PDF mk

 

>>> Линк до освртот на Борис Петковски
>>> Линк до интервјуто на О.Спирковска
>>> Линк до написот на К.Б.
>>> Линк до написот од септември 1970
>>> Линк до написот ос 02.10.1970
>>> Линк до интервјуто на Р.П.

 

слични содржини ☟☟☟☟