Select Page

Насо Беќаровски
Самостојна изложба

Текст: Тане Атанасовски – Гарски

Уметничка галерија, Куманово
25.10 – 10.11.1978

 

Каталог: PDF мк

 

слични содржини ☟☟☟☟